280316 Φασαρία - Love Issues | 7 γράμματα ebook

280316 Φασαρία

Παρών. Ήχος δικός σου. Δεν μοιάζει. Χαρά ο αντίλαλος. Ηρεμεί. Καμπάνα. Κουρνιάζεις. Φόβος εγκατάλειψης. Φύση. Αναποφάσιστος αφουγκράζεσαι. Φασαρία κάνουν οι ζωντανοί. Διάλεξες.