070316 Όχι ακόμα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

070316 Όχι ακόμα

Κοιτάς πάνω από την σκηνή. Εσένα. Να βγαίνεις κάθε μέρα στους δρόμους. Υπηρέτης καθημερινότητας. Με σπουδή διάκου. Συμμετέχεις στην ιεροτελεστία. Οι σκέψεις αμαρτάνουν πρώτες. Προβάλουν την εικόνα που δεν έζησες. Όχι ακόμα. Διελκυστίνδα δική σου. Κρατάς και τις δυο άκρες των σχοινιών. Προσεύχεσαι. Να γύρεις στη σωστή πλευρά.