080216 Κύκλοι - Love Issues | 7 γράμματα ebook

080216 Κύκλοι

Ζούμε. Μέσα σε κύκλους. Αρχή και τέλος. Δεύτερες και Τρίτες ευκαιρίες. Ποτέ δεν ξέρεις. Πόσες σπατάλες. Η απόσταση. Για να βρεις την ευτυχία.