040116 ΕΣΥ - Love Issues | 7 γράμματα ebook

040116 ΕΣΥ

Ατέλειωτες ώρες καίνε τη φωτιά μιας σκέψης. Εσύ. Λαμπαδιάζεις φως. Σε κάθε αύριο.