281215 Νέα ζωή - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

281215 Νέα ζωή

Να μπουν στη γραμμή. Λέξεις. Δίνεις δικαίωμα. Να χωθούν ξένες. Ζαλισμένες. Καραβάνι. Χωρίς χρώμα. Προορισμένο να φτάσει. Μαρμάρινη σιωπή. Πάγωσε τις πρώτες ώρες. Πορεία. Νέα ζωή. Ντυμένη απώλεια.