141215 Μαμά - Love Issues | 7 γράμματα ebook

141215 Μαμά

Στόλισε τον κόσμο. Γυναίκα. Δώρο. Απειλή. Καλό. Κακό. Ζωή. Ασήμαντες λέξεις. Ανίκανες. Αμήχανα τα γράμματα. Να περιγράψουν. Το βλέμμα της. Να αγκαλιάζει γιο.