071215 ΕΣΕΝΑ - Love Issues | 7 γράμματα ebook

071215 ΕΣΕΝΑ

Δεν ξέρω. Αν θέλω να μάθω. Κάνω όπως στα όνειρα. Να μπορώ να αλλάζω. Την εποχή. Το χρόνο. Εσένα.