301115 Άγνωστη λέξη - Love Issues | 7 γράμματα ebook

301115 Άγνωστη λέξη

Νύχτες. Κατάπαυση πυρός. Ανακωχές σαν αναμονές. Ξέρεις. Πολεμάς. Χειμώνες. Άνοιξες. Βρίσκεις λύτρωση σε σιωπή. Χορεύουν πάνω σου εικόνες. Βατεύουν. Εισβολείς. Ντυμένες στολή. Δικού σου στρατού. Ειρήνη. Άγνωστη λέξη. Νεκρή μνήμη. Απόρθητη. Σαν το όνειρο.