091115 Γιατί - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

091115 Γιατί

Αφήνεις. Φυλακισμένο εγώ. Σύντροφος εξομολογητής. Χαϊδεύει αδυναμία. Κατήγορος. Χτίζει. Απουσία σύνορο. Εμποδίζει εικόνες. Λέξεις-χρώματα τιμωρημένα. Ορφανό ένα γιατί. Φτάνει στα χείλη. Χωρίς τύχη.