261015 Αγάπη - Love Issues | 7 γράμματα ebook

261015 Αγάπη

Χτισμένη. Ανάγκη. Αγάπη. Γκρεμίζεται. Φουσκωμένα εγώ. Ψάχνουν ψεύτικους ουρανούς. Μαζεύουν απώλειες. Αθώοι. Ένοχοι. Θύματα. Μαρτυρούν στην ίδια σκηνή.