210915 Πρόθυμοι πιστοί - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

210915 Πρόθυμοι πιστοί

Παραμονεύεις. Κάθε ανατολή. Κυνήγι. Οι εποχές. Ανακατωμένες στο μπλε. Δημοκρατία της φύσης. Παρδαλά χρώματα επιβάλουν το νόμο της. Ξαπλώνεις σκοτάδια. Ζητάς ανακωχή. Αγνοεί τους ζωντανούς αυτή. Ανήλεος κύκλος ο χρόνος. Αλέθει ζωές. Αμετανόητοι. Βουλιάζουμε. Χάνουμε χαρές. Πρόθυμοι πιστοί. Στο ψέμα. Στολίσματα στο μάταιο.