140915 Ντυμένοι - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

140915 Ντυμένοι

Βήματα πίσω. Ντυμένοι. Θαμμένους κυβερνούν. Λέξεις ασήμαντες. Πετάγονται δεξιά-αριστερά. Μαζί με τα επιφωνήματα της στιγμής. Χωράφια οργωμένα. Από επαγγελματίες θεατές. Πουλάνε χειροκρότημα. Άθλιοι. Οι κάτω και οι πάνω.