130715 Εύκολα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

130715 Εύκολα

Ψίχουλα. Ριγμένες μικρές χαρές. Εδώ κι εκεί στη ζωή. Αταξία φέρνουν. Γλυκά μουδιάζουν. Αντίθετοι κανόνες. Ακυβέρνητοι. Χάνουν τις γραμμές τους. Ένα γέλιο τις σβήνει. Εύκολα.