150615 Παιχνίδια πολέμου - Love Issues | 7 γράμματα ebook

150615 Παιχνίδια πολέμου

Γραμμή πάνω της. Σημαδεύει. Τους κήπους. Τις πλατείες. Τονίζει τις σκιές. Λούζονται στο φως μαζί της. Μοιράζει χαρά. Πιστοί στρατιώτες τα μάτια σου. Ομορφιά φυλάνε. Παιχνίδια πολέμου. Για Θνητούς.