080615 ΖΕΙΣ - Love Issues | 7 γράμματα ebook

080615 ΖΕΙΣ

Μόνο τα χρώματα αλλάζουν. Παρέα στον χρόνο. Δεν νοιάζεται αυτός. Εγκαταλείπει ένα πριν για ένα μετά.