250515 ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ - Love Issues | 7 γράμματα ebook

250515 ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ

Ασάλευτη. Αγκυροβολημένη αρόδο η σκέψη της. Βασιλεύει. Δεν πλέει τίποτα κοντά της. Παραδομένο λιμάνι. Κατακτημένος ζεις.