180515 Παρέα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

180515 Παρέα

Φωλιασμένη η έννοια σου. Διακριτική. Παρέα. Ζει στη φωτισμένη σκιά. Πιστός ακόλουθος. Μέρα και νύχτα.