110515 ΠΑΡΟΝ - Love Issues | 7 γράμματα ebook

110515 ΠΑΡΟΝ

Χάνεται το τότε. Κάθε φορά που υπάρχει το τώρα. Μετά γεμάτο από τις εικόνες της. Επανάληψη μύηση. Πίστη σου φυτρώνει. Μια χαρά και μια λύπη διαλέγουν τα χρώματα πάνω σου.