270415 Ταξιδευτής - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

270415 Ταξιδευτής

Βουβή ευχή. Ψίθυρος. Χάνεται στον αέρα. Ταξιδευτής. Θα φτάσει κάποτε. Απείθαρχος οργανισμός. Μαρτυρά την ήττα. Τις νύχτες. Μάτια διαβάζουν τη λήθη. Η σκέψη πετάει στην αγκαλιά που δεν ανήκει. Χωρίς φόβο. Με ένα φεγγάρι συνωμότη.