060415 Τα χρώματα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

060415 Τα χρώματα

Ζητάς. Να δεις. Κρυμμένα πίσω από λέξεις. Τα χρώματα. Αγκαλιάζουν. Όποιον μπορεί. Με την καρδιά του να διαβάζει.