300315 Ανθρώπινες μηχανές - Love Issues | 7 γράμματα ebook

300315 Ανθρώπινες μηχανές

300315 loveissues

Να αφήσεις λήθη. Πλημμύρα. Καθαρίζει μνήμη. Αδειάζει. Προσευχή. Ξαλάφρωμα. Ελπίδας γέννα. Ανθρώπινες μηχανές. Παρατημένες. Restart. Άγνωστη εντολή.