020315 Φυλαχτά - Love Issues | 7 γράμματα ebook

020315 Φυλαχτά

Βέβηλες ημέρες. Αποκαθηλώνουν. Πολύτιμα. Κρατημένα για αυτές. Της πίστης σου φυλαχτά.