260115 Κωμωδία - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

260115 Κωμωδία

Πανηγύρι άμυαλων. Λοβοτομημένοι. Επανάληψη κωμωδία. Μάθημα δύσκολο να θυμάσαι. Το τελευταίο ψέμα.