050115 Γητευτής Χρόνου - Love Issues | 7 γράμματα ebook

050115 Γητευτής Χρόνου

Γητεύεις χρόνο. Καταργείς. Ασύγχρονα. Κάνεις το τώρα να μοιάζει χθες. Σβήνεις. Αριθμούς. Εποχές. Ιστορίες. Γίνεσαι η μεγαλύτερη. Εσύ.