171114 Μεθυσμένη ζωή - Love Issues | 7 γράμματα ebook

171114 Μεθυσμένη ζωή

Γράφεις. Μια ιστορία. Είσαι τρείς. Έχεις. Περισσότερα κατοχυρώνεις. Την ελπίδα μοιράζεσαι. Κυνηγοί. Παραφυλάνε το όνειρο. Κλέβεις. Στιγμές ζωής. Λαμπερές. Ξοδεύεις. Κόλαση. Παράδεισος. Χάνεις το μέτρημα. Μέθυσες τη ζωή.