201014 Αγκαλιάζοντας Εικόνες - Love Issues | 7 γράμματα ebook

201014 Αγκαλιάζοντας Εικόνες

Νύχτα. Πεδίο μάχης. Χαλαρώνεις. Αφύλακτες σκοπιές. Άμαχος. Αφήνεις εχθρό. Εύκολα μπαίνει στις γραμμές σου. Αλλιώτικη ζωή. Δική σου. Χωρίς αντίγραφο. Ευλογημένη απουσία. Η βαρύτητα. Νικά. Άγνωστες λέξεις. Πρέπει. Μη. Σκοτάδι φωτεινό. Αγκαλιάζει εικόνες.