131014 Χωρίς ενοχή - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

131014 Χωρίς ενοχή

Στην Ειρήνη σου. Αργοπορείς. Μπορείς να χαζεύεις γύρω σου. Χωρίς ενοχή. Το όνειρο σου ακουμπά ουρανό. Μεθάς. Δαιμονισμένη βεβαιότητα. Η επιτυχία. Χλαμύδα. Κατακόκκινη. Ριγμένη στους ώμους. Ξεχωρίζει.