080914 Θέλω - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

080914 Θέλω

Φουσκώνεις. Κυματίζουν σημαίες στην ανάσα σου. Έχεις. Ταξιδεύει στις φλέβες σου. Αρματωμένο θέλω. Σύντροφος ζωής.