280714 Παρών Απών - Love Issues | 7 γράμματα ebook

280714 Παρών Απών

Τρομάζεις. Ξυπνάς στην αφωνία. Κενός αέρας. Ορφανός. Χωρίς λέξεις. Φύση ακάθεκτη. Παράγει μονοτονία. Πανηγύρι των τρελών. Βουβά. Χρώματα κυματίζουν. Χαράζεις πάνω τους. Λίγες λέξεις. Ποτισμένες. Δικές σου. Χωρίς προσμονή. Πιστός. Στην εκκλησία του κανένα. Παρών. Απών.