140714 Χρόνος - Love Issues | 7 γράμματα ebook

140714 Χρόνος

Υπάρχει. Χρόνος - άχρονος. Εκείνος. Αμείλικτα σε σημαδεύει. Νοιώθεις πάνω σου το λεπτό. Απόσταση το επόμενο. Φυλακή. Χωρίς κάγκελα. Ελεύθερος. Μετράς κάθε στιγμή. Την απουσία της.