300614 Δυο λέξεις - Love Issues | 7 γράμματα ebook

300614 Δυο λέξεις

Ατέλειωτος μονόλογος. Κολυμπά. Στο χρόνο. Δυο λέξεις. Αβύθιστες. Λείπεις. Αγαπώ.