230614 Εικόνα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

230614 Εικόνα

Η εικόνα. Ζωντανή μοίρα. Κυριαρχεί. Χαμένος. Βρίσκεις κουράγιο. Ξεγελάς ζωή. Πρόσκαιρα. Απολογείσαι κάθε σούρουπο. Γιατί σπατάλησες μια μέρα ακόμα.