260514 Θαύμα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

260514 Θαύμα

Σκέψη φυλαχτό. Ναός. Χωρίς εικόνες. Πιστός. Προσευχές σπαρμένες. Ταξιδεύουν. Κοντά της. Ένα θαύμα ζητούν. Κάθε μέρα.