210414 Ανάσα - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

210414 Ανάσα

Φάρος. Στόχος. Ξεχωρίζει ψυχές. Πονά η δαπάνη. Να μείνεις. Εκεί. Πιστός στο δικό σου Γολγοθά. Μακριά από τα βασίλεια τους. Ντυμένα προδοσία. Ξεψυχούν την ανάσα σου.