160414 Ουρανός - Love Issues | 7 γράμματα ebook

160414 Ουρανός

Κερδίζεις. Ζηλεύεις χρόνο. Λέξεις διαλέγεις. Παρέλαση στα μάτια σου. Ξοδεύεις. Ελπίδες. Γεμίζεις σελίδες. Το θέλω σου κάνεις ουρανό.