140414 Γιατί - Love Issues | 7 γράμματα ebook

140414 Γιατί

140414-loveissues

Χαρίζει. Βλέμμα. Χαμόγελο. Προσοχή. Πολύτιμος ένιωσες. Ανάμεσα. Σε ανθρώπινο χρόνο. Την χαρά να απαντάς τα γιατί.