100414 Άγιο Δισκοπότηρο - Love Issues | 7 γράμματα ebook

100414 Άγιο Δισκοπότηρο

Γραμμές. μοναχικές. Συναντούν πεπρωμένα. Δοκιμάζονται. Κοροϊδεύουν το μάταιο. Ζητούν. Την αλήθεια. Άγιο δισκοπότηρο ζωντανών.