050414 Δίψα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

050414 Δίψα

Η χαρά μεγαλώνει το τώρα. Το κρεμάει έξω από την γραμμή των εικόνων σου. Για να φωτίζει τη μνήμη σου. Ελεύθερη από ανθρώπινο μέτρημα. Γοητεύει ζωή. Κι εσύ ζητάς περισσότερο φως. Διψάς. Έρημος τόπος. Πολλά χθες.
Ένας ο αγώνας. Να ξεδιψάς.