100314 Χάρτινοι Στρατιώτες - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

100314 Χάρτινοι Στρατιώτες

Μόνος. Αντιμέτωπος. Χρόνος. Χάρτινοι στρατιώτες οι στόχοι. Πέφτουν εύκολα στο πέρασμα του. Είσαι ζωντανός. Έχεις ευκαιρία. Να ξοδέψεις. Να στήσεις πάλι. Να ζήσεις ξανά.