240214 Ζωή - Love Issues | 7 γράμματα ebook

240214 Ζωή

Γκέτο. Το κάθε Σαββατοκύριακο. Αποζητάς την ένταξη. Συναντάς. Την δική σου ρουτίνα. Μοναξιά φιλόξενη.
Παιχνίδια. Χωρίς ενοχές. Βουτάς σε αυτά.
Συντροφεύεις. Χαίρεσαι.
Νησίδες χρόνου. Φυτρώνουν ζωή.