170214 Λόγια - Love Issues | 7 γράμματα ebook

170214 Λόγια

Χάνουν αξία τα λόγια που η ρίζα τους αιωρείται χωρίς να βρίσκεται χωμένη στην ψυχή σου.