270114 Ματώνοντας από την πληγή της χαράς - Love Issues | 7 γράμματα ebook

270114 Ματώνοντας από την πληγή της χαράς

Πλεγμένα σε χρυσά μαλλιά. Ψέματα. Δείχνουν όμορφα. Αλόγιστα. Λαμπερά. Εικονική πραγματικότητα δίχτυ. Παγίδες σπαρμένες. Αλλάζουν το βήμα. Ματώνουν. Πληγή χαρά.