130114 Θαύμα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

130114 Θαύμα

Ακροβάτες. Περπατούν. Ζυγίζουν τα βήματα. Κι ας πατούνε γη. Σε τεντωμένο σκοινί αναπνέουν. Κάθε ανάσα γελάει το χρόνο. Εποχή χωρίς ρίζα ανθρώπινη. Καταπίνει ό,τι δεν φυλάξανε. Κι εκείνα ζωντανά ζητούν. Ιεροί κουβαλητές. Διχασμένοι. Ξυπνούν στην ενοχή. Πλαγιάζουν αναζητώντας κόσμους. Να ζήσουν το θαύμα που γνώρισαν.