091213 Πείσμα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

091213 Πείσμα

Τυφλοί στο χρώμα. Μαγεμένοι. Ακίνητοι στο χρόνο. Πείσματα ανθρώπινα. Καταδικασμένα. Χώματα ίδρωσαν. Γέλασαν μια στιγμή. Γέρασαν μετά.