041213 Πίστη - Love Issues | 7 γράμματα ebook

041213 Πίστη

Χωρίς χρόνο. Αφήνεις νίκες και ήττες να αλλάζουν τις μέρες. Κουρνιάζεις σε νύχτες βάλσαμο. Δειλιάζεις στο πρώτο φώς. Συνέχεια αφιλόξενη. Ένας αγώνας να γνωρίσεις πατρίδα. Δεν τον κάνεις δικό σου. Πιστός. Χωρίς θρησκεία.