261113 Νυχτερινή Σκοπιά - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

261113 Νυχτερινή Σκοπιά

Μπροστά την κάθε μέρα ασπρόμαυρες υποχρεώσεις οδηγούν. Ένα πρόσωπο. Χαμηλωμένο. Φέγγει μειδίαμα στο τόπο γύρω. Αγκαλιά. Για τις ώρες που σαν στρατιώτης σκοπιά φυλάς για άλλους.