211013 Χωρίς οξυγόνο - Love Issues | 7 γράμματα ebook

211013 Χωρίς οξυγόνο

211013

Αδιάφορος. Καταναλώνεις το οξυγόνο. Κίνηση. Χωρίς κατεύθυνση. Εγκατάλειψη. Τιμωρία. Τα πρέπει εξαϋλώνουν ζωή. Κυριαρχία στις ψυχές που ξυπνούν τα όνειρα. 

The Walkabouts - A Life Full of Holes