141013 Ακοή - Love Issues | 7 γράμματα ebook

141013 Ακοή

loveissues.gr

Αντίσταση. Ακούς. Οι φωνές. Δεν αφήνεις τις λέξεις να περάσουν μέσα σου. Φρουρός.
Στα ιερά που προσκυνάς μόνο εσύ.

Woven Hand - Truth