071013 'Ερημος - Love Issues | 7 γράμματα ebook

071013 'Ερημος

Αέρας. Δυστυχία. Ερημώνει χαμόγελα. Ξεσπιτώνει ζωές.  

Jason Molina ♥ Let Me Go, Let Me Go, Let Me Go