300913 Μοιάζοντας ζωντανοί - Love Issues | 7 γράμματα ebook

300913 Μοιάζοντας ζωντανοί

Φωτισμένοι σκοτάδι. Μοιράζουν απλόχερα σκιές. Μάζα. Έποικοι. Στο κόσμο τους. Μοιάζουν ζωντανοί.

Clair Obscur - Decades